Xưa & Nay

Quảng trường Ba Đình những năm 1980-1990 qua ống kính quốc tế

Bồi hồi nhìn lại những hình ảnh thân thương về Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua loạt ảnh do các phóng viên, du khách ngoại quốc chụp vào các thập niên 1980, 1990.
Dòng người viếng lăng Bác Hồ, Quảng trường Ba Đình năm 1980. Ảnh: Dirck Halstead/Getty Images.
Buổi sáng sớm ở Quảng trường Ba Đình năm 1986. Ảnh: Diligam_te Flickr.
Người dân và các quân nhân thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1989. Ảnh: Ảnh: Francoise De Mulder/Getty.
Hai chiếc xe máy đi trên đường Độc Lập, khu vực quảng trường Ba Đình năm 1990. Ảnh: Diligam_te Flickr.
Các em học sinh di chuyển theo hàng ở khu vực quảng trường Ba Đình để vào viếng lăng Bác Hồ, Hà Nội năm 1991. Ảnh: Hans-peter Grumpe/Hpgrumpe.de.
Dòng người vào viếng lăng Bác Hồ, 1991. Ảnh: Hans-peter Grumpe/Hpgrumpe.de.
Chân dung người chiến sĩ cảnh vệ ở Quảng trường Ba Đình, năm 1994. Ảnh: Jean-Claude Labbe/Getty Images.
Người dân đạp xe trên đường Hùng Vương, khu vực Quảng trường Ba Đình năm 1996. Ảnh: Tobeytravels Flickr.
Hai người bán dép đi qua đường Hùng Vương, 1996. Ảnh: Tobeytravels Flickr.
Quảng trường Ba Đình nhìn từ phía đường Điện Biên Phủ, năm 1996. Ảnh: Yvan Cohen/Getty Images.
Lá quốc kỳ Việt Nam tung bay ở quảng trường Ba Đình, 1996. Ảnh: Yvan Cohen/Getty Images.
Người dân đạp xe qua Lăng Bác, cuối thập niên 1990. Ảnh: Tropicalisland.de.

Nguồn:https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/quang-truong-ba-dinh-nhung-nam-1980-1990-qua-ong-kinh-quoc-te-1743354.html#p-1